Med Merlo i gruvbranschen: Lefa Last och K-E Karlsson

Låt oss först berätta om K-E Karlssons Åkeri AB. Företaget investerade i sin första teleskoplastare för ungefär tio år sedan. Därefter har det blivit fler och just nu finns tre Merlo i maskinparken. – Vi arbetar i Malmbergsgruvan för LKAB och följer oftast med byggnadssnickarna som bygger och underhåller anläggningarna för bland annat vatten och el. Vi bygger väggar och ventilationsschakt och sköter om pumpar och annat som har med driften och underhållet av gruvan att göra, berättar Janne Karlsson.

En stor del av arbetet pågår i tvåskift och de tre maskinerna används som servicemaskiner. Samtliga är utrustade med personkorgar och eftersom arbetet går i skift så krävs fem förare. – De här maskinerna fungerar mycket bra, och när det är dags för service så finns det en auktoriserad verkstad, PA Hydraul AB, här i Gällivare som tar hand om service och eventuella reparationer. Gruvmiljön ställer särskilda krav på utrustning och säkerhet och företaget lever upp till alla bestämmelser.

Senaste investeringen har dessutom tagits emot väldigt positivt, en Merlo Roto 45.21MCSS DuoPower. Den kan köras med antingen diesel- eller eldrift. Vid allt stationärt arbete går det att använda enbart el. Det är bara vid förflyttning som dieselmotorn är enda alternativet. – Vi såg att Merlo kom med det här eldriftsalternativet och satsade på det utan att egentligen ha varit ombedda att göra det, berättar Janne Karlsson.

Nu ser vi resultatet. När vi hade kört med den ett tag, så är det den enda maskin som personalen vill arbeta i närheten av.

De övriga Merlomaskiner som ägs av K-E Karlssons är en 2016 års Merlo 38.10, samt ytterligare en Roto, nämligen en Merlo Roto 40.26MCSS.

Till sist något om Janne Karlssons far, Karl-Erik, som startade företaget en gång och som vid 80 års ålder fortfarande är aktiv i företaget. – Farsan är fortfarande med och kör våra maskiner. Han torde vara en av de äldsta maskinförarna i hela landet, säger Janne Karlsson.

Lefa Last

Även Lefa Last AB som ägs och drivs av Anders Larsson har lång erfarenhet av teleskoplastare inom gruvnäringen. Anders företag är anslutet till BDX och arbetar uteslutande i Bolidens stora dagbrottsgruva Aitik. – Jag har hållit på här i Aitik i närmare 40 år. Sedan 2008 har jag haft Merlo. Min erfarenhet är att Merlo är en mycket gemytligare maskin än vad konkurrenterna erbjuder. Den är konstruktionsmässigt bättre byggd, den har bättre sikt, bättre hytt och är på det hela taget trevligare att köra, säger Anders Larsson.

I höstas hade Lefa och Anders Larsson en anställd och två maskiner. En hjullastare och en Merlo som används framförallt inne i och runt anrikningsverket. Merlon är en 40.17 Plus från 2017. Den används med utrustning som skopa och gafflar, kranarm, personkorg, vinscharmar och lyftarmar. Maskinen används för allt från olika speciallyft inne i och runt anrikningsverket, till att med pallgafflar lossa eller lasta bilar, eller flytta material med skopa.

Modellen är så flexibel. Den är mindre än exempelvis Rotomaskinerna och det innebär att det är enkelt att komma in och köra där det är trångt eller låg höjd. Ändå har den bra lyfthöjd med sina 17 meter. – En otroligt uppskattad servicemaskin.

Dela denna artikel: