Från 0 till 100 för Multibygg AB

Att erbjuda byggmarknaden totalåtaganden är en av de faktorer som bidragit till framgången för Multibygg AB i Kalmar. Företaget startade 2004 med åtta anställda. Nu har Multibygg 100 anställda och har därmed växt till ett av de största byggföretagen i Kalmar.

Det finns flera framgångsfaktorer för Multibyggs fantastiska utveckling. En är naturligtvis drivet hos ägaren Magnus Petersson. Ytterligare en är hur maskinparken anpassats efter behovet och viljan att erbjuda totalåtaganden, vilket ger den stora fördelen att kunden bara behöver vända sig till en enda part. – Vi har en maskinpark som gör oss nästan självförsörjande med maskinresurser för det vi arbetar med, förklarar Magnus Petersson.

Ursprungligen byggde Multibygg mest åt privatpersoner. Men numera är kundkretsen bred med beställare som fastighetsägare, industrier, ett antal fasta kunder och fortfarande en och annan privatperson. Tanken med totalåtagande kräver bredd på maskinparken. Multibygg har två hjulgrävare, en hjullastare, en traktor, två tornkranar, en mobilkran – och fyra Merlo teleskoplastare. – Eftersom vi erbjuder oss att utföra såväl mark- som grundjobb, samt själva byggandet så behöver vi en maskinpark som täcker upp för det. Jag skulle säga att vår maskinpark är idealisk för oss med den utformning den har nu, säger Magnus Petersson.

Ibland räcker den dock inte till. Större markjobb kräver till exempel större grävare än de egna maskinerna. Men då hyr man in det som behövs och totalåtagandet är fortfarande ett faktum. En annan princip är att maskinförarna kör och sköter sina egna maskiner i möjligaste mån. Det fungerar bäst, innebär välskötta maskiner och trivsel hos maskinförarna.

Merlo teleskoplastare och lyftkranarna dominerar alltså maskinparken. Multibygg har tre Merlo ROTO, en 60.24, en 40.26 och en 40.30. Därtill finns en stel Merlo 38.10. Det ger Multibygg den effektivitet som behövs. Teleskoplastarna och kranarna svarar för hela materialflödet på byggarbetsplatserna och dessutom utvecklas arbetsmetoderna kontinuerligt. Ett exempel på det är att teleskoplastarna tar hand om gjutningsjobben ända upp till tredje våningen. Är byggena inte högre, så räcker teleskoplastarna för att sköta hela materialflödet och lyften av betong för gjutningarna. – De når så långt och vi har sett att teleskoplastarna är effektiva för detta, vi klarar oss inte utan dem. Därmed minskar behovet av fasta tornkranar eller mobilkranar. Det är bra, säger han.

På ett av de senaste byggena i Köpingsvik på Öland fungerade det just så nu i våras. Maskinföraren Fredrik Egonsson var på plats med Multibyggs 40.30 och maskinen fungerade både som materialförsörjare och för att lyfta betong på plats för gjutningarna.

Vi klarar oss inte utan dem!

Dela denna artikel: